Popis a složení hornin a minerálů

Ve spolupráci s geoložkou jsme připravili popisy a složení jednotlivých hornin a minerálů, které prodáváme. Protože nám na kvalitě našich materiálů a produktů z přírodního kamene velmi záleží, osobně si je vybíráme a dovážíme z celého světa. Bližší popisy k jednotlivým přírodním kamenům najdete níže.

Vápenec

Jedná se o cementační sedimentární (usazenou) horninu. Vápenec vznikl ve slanovodním prostředí. Je to neklastický zpevněný sediment tvořený minerálem kalcitem. Vápence vznikají v různých typech prostředí, mohou to být zejména hydrotermální prameny, jezera, bažiny, jeskyně, laguny, mělká moře nebo hlubší části mořského prostředí.

Vápence je možné rozdělit i podle jejich vzniku. Z tohoto pohledu můžeme rozlišit chemogenní, organogenní a detritické vápence. Chemogenní vznikají chemickým nebo biochemickým srážením kalcitu. Organogenní vápence vznikly akumulací schránek horninotvorných organismů. Detritické vápence vznikají sedimentací intraklast, pisolitů, oolistů nebo polete.

Vápenec může mít světlou až zlatavou barvu, může taky obsahovat schránky zkamenělin. Vápenec se pro své vlastnosti perfektně hodí na obklady a dlažby.

 

Žula neboli granit

Jedná se o hlubinnou (magmatickou) vyvřelou horninu. Žula má zpravidla bílou či světle šedou barvu. Může být taky narůžovělá, červená, zelenavá či tmavě šedá. Její barevnost závisí na tom, jaké má v sobě granit živce. Hornina je krom živců složena z křemene (mléčná barva) a slíd (černá barva). Granity jsou jedny z nejběžnějších plutonických hornin.

Žula je trvalý a krásný kámen, který je spojen se stavbami - např. silnicemi či chodníky. Ze žuly jsou také často vytvářeny působivé stálobarevné sochy či lavičky, které vydrží ve venkovním prostředí celou zimu bez poškození.

  

Mramor

Mramor neboli krystalický vápenec je metamorfovaná (přeměněná) hornina, původně z karbonátových sedimentárních hornin. Barva mramorů je bílá, světle šedá a v závislosti na povaze jemného pigmentu načervenalá, zelenavá, tmavě šedá až černá. Hlavním minerálem je kalcit.

Mramor je krásný a pevný materiál, jenž je vhodný k použití jako obkladový či dlažební kámen. Vyrábějí se z něj ale i sochy či fontány. Velice působivé jsou mramorové sloupy, ať už v surové neopracované formě, či ve své leštěné či jinak upravené podobě. Mramor je natolik kvalitní kámen, že se stal známkou luxusu.

 
 
 

 

 

Travertin

Travertin je sedimentární (usazená) chemická hornina vznikající na pevnině. Je tvořena kalcitem, ojediněle fosiliemi. Vzniká ve sladkovodním prostředí. Travertin je značně pórovitý a v závislosti na směru řezu kamene v lomu a jeho následné povrchové úpravě, je tato pórovitost patrná na obkladech či dlažbách, které se z travertinu vyrábějí. Jedná se o světlou horninu, někdy může být nažloutlá až načervenalá, dle příměsí, které může obsahovat.

Travertin má unikátní kresbu, která je dána prostředím, ve kterém vznikl. Díky této kresbě a také právě díky výše zmíněné pórovitosti se stává jedinečným typem kamene, který je po celém světě lidmi oblíbený jako obkladový a dlažební materiál.

Jeho oblíbenost již pronikla i do České republiky, kde zákazníci postupně objevují výborné vlastnosti travertinu, díky nimž je vhodný například i do koupelen či kuchyní. Travertin se ale také často používá jako dlažba ve vstupních halách, neboť není složité tento kámen snadno vyčistit. Je k vidění také jako obklad na recepcích, v hotelech či restauracích.

Díky své zajímavé struktuře působí příjemně jak v moderních domech, tak ve starých roubenkách.

  

Břidlice

Břidlice je sedimentární klastickou (usazenou) horninou, částečně metamorfovanou (přeměněnou) ze sedimentárních hornin. Jílovitá břidlice patří mezi pelity, mají tedy velikost zrn pod 0,004 mm. Barva horniny je obvykle tmavě šedá až černošedá. Pokud obsahuje limonit, tedy směs vodnatých oxidů železa, může mít hnědou až narezavělou barvu.

Jílovou břidlici nelze rozplavit ve vodě – je tudíž zcela nenasákavá, a proto se používá i na střešní krytiny. Díky své nenasákavosti je vhodná i jako obklad či dlažba. Břidlice se také často používá pro chodníčky, jež se vytvářejí za pomoci břidlicových desek. Díky své pevnosti a zároveň relativní lehkosti je možné z této horniny vytvořit také široké bloky, které se používají zejména pro tvorbu schodišť.

Břidlice působí krásně i ve své ryzí podobě – můžete si tak ozdobit svou zahradu dominantními břidlicovými sloupy.

  

Kvarcit

Kvarcit neboli křemenec je metamorfovanou (přeměněnou) regionální horninou. Vzniká metamorfózou jiných sedimentárních hornin např. slepence a pískovce. Obsahuje až 95 % křemenných zrn, velikost zrn se pohybuje od 0,05 do 2 mm.

Díky svému složení je to velmi odolná hornina, proto se výborně hodí pro venkovní obklady a dlažby. Obklady z kvarcitu mohou být jak nepravidelné (jsou vytvářeny z lámaného kamene), tak pravidelné (bývají zařezávané ze zadní strany i po obvodu dlaždice).

Podobně je z kvarcitu možné nabízet jak nepravidelné, tak pravidelné dlažby. Díky odolnosti kvarcitu je vhodné tímto materiálem dláždit i velké plochy a při zachování dostatečné tloušťky kamene je možné na něj bez problémů najet i autem.

 

  

Čedič neboli bazalt 

Čedič neboli bazalt je výlevná vyvřelá hornina. Bazalty jsou tmavě šedé až černé horniny, místy s hnědým nebo červeným odstínem. Jedná se o horninu bez křemene, případně s obsahem křemene do 5 %. Pro čedič je charakteristická jemnozrnná stavba vzniklá rychlým utuhnutím lávy na povrchu planety. Obsahuje sodno-vápenaté živce.

Čedič není jednoduché opracovávat, proto se z něj obvykle nevyrábějí obklady ani dlažby, nicméně je možné jej použít na svrchní komunikaci či na čedičové dlaždice (kostky).

Právě kvůli svému složitému opracovávání se ale čedič skvěle hodí pro výrobu kamenných produktů. Hrubě opracovaný bazalt zdůrazňuje krásnou strukturu přírodního kamene a dokáže tak vytvořit velmi přirozenou součást zahrady či domu. Velice působivé jsou například fontány či lavičky vyrobené z čediče.

Bazalt ale vyzařuje svou přírodní energii i ve své ryzí formě – v podobě čedičových sloupů, které dokáží vytvořit krásnou součást zahrady.

    

Andezit

Andezit (neboli starším označením porfyrit)  je výlevná vyvřelá (magmatická) hornina. Tuto horninu je možné spatřit v mnoha barevných podobách – může být světle až tmavě šedá, místy se zeleným nádechem, někdy i tmavě hnědá až černá. Jedná se o horninu bez křemene nebo s jejím obsahem do 20%. Obsahuje velké množství živců.

Andezit je odolný přírodní kámen, vhodný jako obkladový a dlažební materiál, jak ve vnitřním, tak ve venkovním prostředí. Andezit se nejčastěji používá jako nepravidelný obklad či dlažba, při čemž je tento kámen lámán do nepravidelných tvarů. Je ovšem možné ho také použít jako zídkovinu – z andezitu je možné postavit si suchou zídku, na níž krásně vynikají suchomilné rostliny a skalničky.

 

Porfyr

Jedná se o obecný výraz pro vyvřelé (magmatické) horniny, mezi které může patřit např. žula či andezit. Jde převážně o černé horniny, které se používají k dekoračním účelům.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Zkamenělé dřevo

Jedná se o zkameněliny suchozemských rostlin a stromů. Zkamenělé dřevo vzniklo mineralizací původního organického materiálu. Tento proces zkamenění (petrifikace) probíhá pod zemí, kde je dřevo uloženo pod sedimenty, které ho chrání před přístupem kyslíku, který by jinak dřevo rozložil. Minerální vody proudící přes sedimenty ukládají v rostlinných buňkách minerály, a tak postupně vzniká zkamenělá kopie původního dřeva. Až jsou všechny organické materiály původního dřeva přeměněny na minerály, nejčastěji křemičitany, vznikají zkamenělá (zkřemenělá) dřeva, tzv. Araukarity.

 

Pouštní růže 

Pouštní růže obsahují minerál sádrovec a baryt - má sedimentární původ, vzniká vysrážením z mořské vody v mělkých zálivech. Nacházejí se přímo v pouštním písku např. Sahary, kde vznikají a rostou díky střídání denního tepla a nočního chladu. V noci voda, obsahující minerální částice, vzlíná na povrch pouště, načež se voda v žáru slunce rychle vypaří a pevné částice se postupně shlukují a dále narůstají ve zvláštních útvarech, dosti podobných právě květu růží.

 

Texty o typech hornin pro nás sepsala 

naše externí odborná poradkyně,

geoložka Ing. Kateřina Polínková