Technický postup pokládky venkovních schodů

Pokládka venkovních schodů u domovního vchodu

Jaký materiál potřebujete?

Hotové, na míru upravené schodové stupně, podesta, pokládková malta, cement. 

Pro pokládku běžného metru materiálu budete potřebovat asi 30 minut. K tomu je třeba připočíst přibližně 15 minut pro přípravné a dokončovací práce. Díky vlastní práci tak můžete ušetřit asi 300–500 Kč/hod.

Podesta je vodorovná plocha, která tvoří součást schodiště. Jedná se o plochu před vchodovými dveřmi, které se nacházejí nad úrovní okolního terénu. Charakteristickým rysem vstupního schodiště je jeho přístupnost ze dvou, resp. tří stran. Schodiště bývá zpravidla zhotoveno z betonu a zadní stranou je ukotveno k fasádě domu. Hrubá konstrukce se ve venkovním prostředí mnohdy obkládá přírodním kamenem. Rozměry jednotlivých kamenných obkladových desek jasně určuje betonový sokl v určitém rámu. Každý schod tvoří následující prvky: vodorovná stupnice, případně nahoře podesta a svislá podstupnice. Při plánování a nákresu schodiště je nezbytné věnovat pozornost vlastnostem schodiště, které následně umožní jeho bezproblémovou montáž. Posazení schodiště začínáme zásadně odspodu u prvního stupně a pokračujeme směrem nahoru. Při nákresu však postupujeme shora dolů. Horní hrana podesty se vyrovná podle prahu vchodových dveří, kde se většinou nachází ocelový nebo hliníkový úhlový profil. Dodržte také dostatečnou vzdálenost k okapnici. Pomocí vodováhy vyznačte příslušnou výšku podesty na vnitřní ploše dveřního výklenku i na stěně domu.

Nyní změřte vzdálenost od vyznačené rysky k povrchu půdy a sice na straně, která je hlubší. Získaný rozměr vydělte počtem stupňů shodně podle velikosti betonového soklu. Výsledek udává výšku jednotlivých schodů. Nyní odečtěte tloušťku materiálu stupnice a získáte výšku podstupnice. Nyní si narýsujte obrysy jednotlivých podstupnic. Nezapomeňte do plánu zahrnout asi 2 cm vzdálenost mezi betonovým soklem a kamenem, která je určena k vložení betonové výplně. Přesah stupnice přes podstupnici by měl činit přibližně 3 cm.

 

iPiccy-collage2

Pokládka kamenného schodiště v několika krocích

  1. Nakreslete si pokládkový plán a vyznačte všechny rozměry
  2. Při zaměřování a usazování jednotlivých stupnic bude vítaným pomocníkem celkový nákres na stěně domu.
  3. Práce začíná zabetonováním podstupnic nejspodnější řady. Jestliže je okolní terén šikmý, musíte podstupnice odpovídajícím způsobem upravit. Dbejte na to, abyste je umístili přesně svisle. Po celé délce jejich plochy vyplňte vzdálenost mezi obkladem a betonovým soklem pokládkovou maltou. Předtím je však zajistěte proti pádu a sesmeknutí.
  4. Rohy, kde k sobě přiléhají dvě části jedné podstupnice, vypracujte pečlivě do pravého úhlu, jinak by se mohlo stát, že by s nimi příslušná stupnice nelícovala.
  5. Do všech spojovacích, resp. rohových spár u stupnic i podstupnic naneste středně silnou vrstvu cementové směsi.

TIP: Šedé šmouhy od cementu lze ještě po hodině otřít suchým hadrem, nepoužívejte však vlhký hadr, či houbu. Ztvrdlé zbytky cementu můžete po dvou dnech odstranit slabou kyselinou nebo jiným speciálním přípravkem.

  1. Pro usazení stupnic použijte suchou betonovou směs. Budete potřebovat dva typy betonu různé konzistence.
  2. Stupnice musí celou plochou dosednout do betonového lože. Vodováhou zkontrolujte vodorovnou polohu všech stran a v případě potřeby ji upravte gumovou palicí.
  3. Další řadu podstupnic musíte po nanesení pokládkové malty opět vyrovnat do přesně kolmé polohy. Hodí se k tomu speciální držáky, případně jednodušší pomocné prostředky jako dřevěné hranoly, které připevníte k níže položené stupnici.
  4. Pomocí skládacího metru zkontrolujte šířku stupnice, tzn. vzdálenost mezi přední hranou stupnice a podstupnicí. Musí být po celé délce stupnice a současně u všech stupnic naprosto shodná.
  5. Zpravidla bývá nutné ručně upravit tvar vrchní desky, resp. podesty, tj. vyříznout ji podle zárubní vchodových dveří a dveřního výklenku. Výřezy změřte. Mezi kamenem a dveřním prahem ponechte dostatečně velkou spáru, kterou na závěr utěsníte pružným spárovacím materiálem. K výřezu použijte úhlovou brusku s diamantovým řezným kotoučem.