Technický postup osazení kamenných okenních parapetů

Osazení kamenných okenních parapetů

Proč dát přednost kamennému parapetu?

Parapety z přírodního kamene vynikají svou odolností a dlouho životností. Pokud se tedy nehodláte spokojit s nudnými a pomíjivými parapety ze dřeva, plastu či laminátu, je právě kámen tou nejlepší volbou. Z výše jmenovaných materiálů je právě kámen na parapety nejvhodnější kvůli voděodolnosti, která u ostatních materiálů není, a proto často dochází k vlhnutí parapetu i přiléhajících stěn. Velkou výhodou je také snadná a nenákladná údržba. Nabízíme Vám bohatou nabídku parapetových desek z přírodního kamene, které si můžete prohlédnout zde.

Jaký materiál budeme potřebovat a jaká je časová náročnost a úspora?

Pro osazení parapetů si nachystejte okenní parapety z přírodního kamene o tloušťce 3 cm, omítka, resp. zdicí malta. Vyměření okenního parapetu si vyžádá pouze několik minut, pro osazení parapetu bez přípravných prací počítejte asi s 15 min. na jedno okno. Díky vlastní práci můžete ušetřit zhruba 300-500 Kč/hod.

Než se do montáže pustíte, je potřeba si vše rozmyslet. Omítnout stěnu a poté osadit okenní parapet, nebo naopak? Obě mají své výhody i nevýhody. Výhoda předmontáže spočívá v tom, že veškeré činnosti probíhají souvisle a dodatečné omítání odpadá. U neomítnutých stěn je však vyměřování složitější. Již při vyměřování velikosti okenního parapetu z přírodního kamene musíte počítat s tím, jaká bude struktura a tloušťka omítky a jakou bude mít linii. Na druhou stranu se však omítání stěny provádí mnohem lépe, když nepřekážejí vyčnívající rohy okenního parapetu.

 

 

Vyměření velikosti okenního parapetu

U již omítnuté stěny je vyměřování relativně snadné i pro laiky.

  1. Nákres při pohledu shora ukazuje hodnoty týkající se přesahů parapetu vůči ostění, resp. směrem dopředu, a také překrytí okenního rámu omítkou. Opticky dosáhnete velmi dobrého vjemu zapuštěním parapetu asi 2,5-3,0cm do ostění. Se stejně velkým předsazením, tedy 2,5-3,0 cm, počítejte na přední hraně parapetu, u zadní hrany je to 1 cm. Při montáži pak parapet zapustíte do připravené drážky, která bývá zpravidla 12-15 mm hluboká.
  2. Pro zasazení parapetu musíte nejprve připravit drážku na okenní špaletě. Zpravidla se při tom neobejdete bez vydlabání potřebného výklenku do stěny. V ostění musíte vytvořit dostatečně hluboké a vysoké záseky, které následně poskytnou dostatek prostoru pro usazení a vyrovnání parapetu. Kritickými body bývají zadní rohy, neboť jsou většinou vypracovány velmi těsně. Při usazování se pak parapet dostane do sevření a není možné jej do připravené drážky správně zasunout.

TIP: Pro dlabací práce použijte dobře nabroušený sekáč. Podle potřeby a místa použití střídejte sekáč plochý a špičatý. V rozích se lépe uplatní nástroje s dlouhým dříkem než krátké.


  1. Skládacím metrem změřte vzdálenost mezi okenní špaletou a hranou omítky. Vpředu připočítejte požadovaný přesah a nezapomeňte na přídavek pro drážku vzadu. Hrany okenního ostění se zpravidla chrání kovovými lištami, které jsou z obou stran potaženy omítkou. Příliš dlouhé lišty budete muset zkrátit na příslušnou délku jemnou pilkou na železo. Řez provádějte opatrně, aby nedošlo k odloupnutí omítky.
  2. Pro přípravu betonového lože, které bude sloužit k usazení parapetu, naneste kupovitě vrstvu tuhého betonu. Jednotlivé dávky betonu nedávejte příliš těsně k sobě, aby měl přebytečný materiál, na nějž působí tlak plochého parapetu, dostatek prostoru k rozpínání. Parapet zasuňte šikmo shora do připravené drážky. Poté jej na přední straně opatrně tlačte směrem dolů, a to až do vodorovné polohy. Zadní hrana usazená v drážce se tím lehce zvedne a vzduchová mezera v drážce ponechá dřevěnému rámu dostatek prostoru pro tvarové změny. Vložením klínů z dřevěných hranolů či plastu v zadní části kamenné parapetové desky zabráníte jejímu pozdějšímu poklesnutí.

Osazování venkovních okenních parapetů vyžaduje určitý spád, který zajistí odvod vody od okenní špalety směrem ven. Nezbytnou součástí venkovního parapetu je okapnice ve formě drážky, která brání stékající vodě na spodní straně parapetu tlačit se zpět ke stěně domu.


TIP: Ve vnitřních prostorách byste se z optických důvodů měli vyvarovat vytvoření viditelného spádu parapetu, neboť voda se v těchto místech drží pouze ve výjimečných případech.


  1. Na obou stranách zkontrolujte pomocí dlouhé latě a skládacího metru hloubku usazeného parapetu vůči okenní špaletě. Nezapomeňte na stejně velké stranové přesahy čelní části parapetu. V případě nutnosti menších úprav použijte gumovou palici. Na závěr kamenný parapet v rozích zafixujte betonem, aby se při následných omítacích pracích nemohl posunout.
  2. K omítnutí stěny okolo parapetu použijte stejnou omítkovou směs jako na celé stěně, čímž docílíte co do zrnitosti a struktury jednotného vzhledu. Pro běžné obytné prostory postačí standardní vápenná omítka. Ve vlhkých prostorách, stejně jako ve venkovním prostředí musíte použít omítku vápenno-cementovou. Cement zde slouží ke zpevnění omítky, jeho podíl je však natolik nízký, že negativní působení na vápenec nebo mramor je zanedbatelné. Místo spoje parapetu a hrany drážky utěsněte silikonem vhodným pro kámen. Nemáte-li k dispozici odpovídající typ silikonu, postačí impregnace kamene, která u nasákavých druhů zabrání vniknutí mastných substancí.