Jak vytvořit skalku s přírodním kamenem? Jak kámen vybrat a které rostliny jsou nejvhodnější?

V posledních letech se vrací obliba přirozeně vypadajících skalek a skalních partií zahrad. Skalka patří mezi nejzajímavější a nejatraktivnější části zahrady a proto je dobré věnovat mimořádnou pozornost výběru a druhu kamene. Investice do kvalitního projektu se vždy mnohonásobně vrátí. Pokud nemáme vypracován projekt zahrady, určitě hodně pomůže zhotovit si alespoň jednoduchý nákres vlastní skalky. Velikost skalky volíme také podle toho, kolik chceme času věnovat její údržbě, ale i na 1m čtverečním lze vybudovat skalku krásou a působivou.  Za úvahu také stojí instalace automatického závlahového systému a možnosti jeho výběru, protože zalévat skalku v parných letních měsících není úplně snadná záležitost.

Při plánování skalky a zejména u větších skalek nesmíme zapomenout na přístupové cestičky nebo nášlapy, které umožní snadný pohyb a bezproblémovou údržbu. Většina skalniček preferuje plně osluněná stanoviště, proto je dobré vybrat slunné místo. Pro přirozeně působící skalku je nejlepší pozemek ve svahu. Pokud máme rovný pozemek je nutno přistoupit k výraznějším terénním modelacím.

Ideální pro založení skalky jsou lehčí propustné hlinitopísčité nebo písčitohlinité půdy. Těžké půdy bývají problematické z důvodu přemokření a následných hnilob rostlin. V tom případě je nutné dát vrstvu drenáže.

  

Jaký kámen použít na stavbu skalky?

Materiál pro skalku by měl být shodného nebo podobného druhu kamene, ze kterého jsou zhotoveny další prvky v zahradě (plot, zídka). K vhodným kamenům patří vápenec, žula, břidlice, pískovec, opuka, travertin nebo tufa.

Druh horniny je třeba přizpůsobit také pěstovaným rostlinám. Např. žula a pískovec jsou kysele působící horniny.  Travertin a pěnovec budou vhodné pro pěstování skalniček původem z vápencových oblastí. Čím větší použijeme kameny, tím snadněji dosáhneme dojmu rostlého skalního útvaru.  Při nákupu nesmíme zapomenout na potřebu dostatečného množství i drobných kamenů a okrasných drti, kterou vysypáváme prostory mezi většími kameny.

Jak se stavbou skalky začít?  

Před započetím vlastní stavby skalky musíme důkladně odplevelit plochu – nejlépe totálním herbicidem s to s dostatečným předstihem.

Kameny skládáme tak, abychom napodobili přirozené vrásnění horniny v přírodě. Držíme se zásady, že největší kameny umisťujeme ve spodních partiích a menší v nejvyšší části skalky.

Jednotlivé kameny zapouštíme asi z jedné třetiny do terénu. Nezapomínáme vytvářet vhodná místa pro rostliny, které můžeme vysazovat při vlastní stavbě skalky nebo po dokončení. Pokud vysazujeme rostliny při stavbě skalky, nezapomínáme baly s rostlinami důkladně obsypávat substrátem. Jednotlivé spáry a volné plochy mezi kameny vysypáváme drtí ze stejné horniny. Kamenné drtě působí jako mulč proti nadměrnému výskytu plevelů, zadržuje vláhu a zlepšuje celkový estetický dojem.

U větších skalek je dobré vybudovat přístupové cestičky položením nášlapných kamenů, pro snadnější údržbu, které můžete zakoupit v různých tvarech i barvách.

  

 

 

Jaké použít rostliny do skalky?

Skalka při správném výběru rostlin pokvete od jara do podzimu. Některé rostliny porostou do výšky a některé vytvoří krásné koberce.

Nejčastěji používané rostliny do skalky jsou netřesky a lomikameny. Pěkně vypadá i mateřídouška, rozchodník nebo zimostráz. Působivě vypadají i různé okrasné traviny např. ovsíř a kostřava.

Opadané listí pravidelně uklízíme a odstraňujeme plevele.

Stavba skalky v pěti krocích:

  • Základem skalky je dvacet až padesát centimetrů silná vrstva drenáže (skalničky potřebují dobrý odtok vody). Použít můžete štěrk, drtě, drobné kameny, keramzit i stavební suť, pokud je skalka ze zásadité horniny.
  • Kameny musí alespoň třetinou pevně kotvit v zemi a měly by být položené na šířku. Ani v přírodě většinou netrčí postaveny na výšku. Dopřejte si čas, s kameny je dobré si pohrát, vyzkoušet různá umístění a kombinace.
  • Půdu mezi kameny pokryjte kamennou drtí z téže horniny – kromě vylepšení vzhledu chrání půdu před přehřátím, odplavováním i vyschnutím.
  • Kamenité plochy vyváženě střídejte s místy pro rostliny.
  • U větší skalky je nutné vybudovat i přístupové cestičky. Nejlépe působí ploché nášlapné kameny

 

Pokud si přejete skalku oživit vodou, která u úpatí  vytvoří prostředí vhodné i pro vlhkomilné druhy, jako jsou například zahradní kapradiny, je třeba do ní včas zabudovat trubky – tak hluboko, aby v nich voda ani v zimě nezamrzla. Tekoucí vodu si můžete s pomocí čerpadla vykouzlit i na zahradě, která dar v podobě přirozeného potůčku nemá, např. spárová skalka – ideální řešení pro rovný terén.