Realizace fasády z kamenného obkladu Fileti Medu

Během této realizace byl použit obklad z přírodního kamene, konkrétně z ortoruly Fileti Medu. Díky tomu, že je každý kus jiný, liší se jak barevností tak velikostí, dodává tento obklad fasádě velmi originální a jedinečný vzhled.

Fileti Medu fasáda kamenný obklad dohněda

Fileti Medu fasáda kamenný obklad hnědý kámen

Fileti Medu fasáda kamenný obklad

Fileti Medu fasáda kamenný obklad stylový

Další realizace si můžete prohlédnout zde.