Postup pokládky rohových prvků pro skládané obklady

skladany

Skládané obklady se instalují na zeď po jednotlivých kusech. Každý jednotlivý kámen má jinou výšku, šířku i délku. Kameny jsou ve výrobě řezány pouze ze zadní strany, tudíž mají rovnou plochu, kterou jsou lepeny na zeď.  Hrany jednotlivých kusů mají přírodní vzhled bez řezu a můžeme tak snadno vytvořit rohové prvky.

Rohy těchto obkladových kamenů děláme překládáním.  Při instalaci skládaných obkladů je potřeba dodržovat jednotlivé řady, které procházejí celou délkou obkládané plochy. V jednotlivých řadách na rozích vždy jeden kámen předsadíme a druhý zarovnáme s hranou rohu. Na obrázku níže je tento postup vidět ve třech řadách. Zeleně vyobrazené hrany zůstanou pohledové.

skladany skladany