Rohové prvky řezané pod 45 stupňi

Výroba těchto rohových prvků se provádí úhlovou bruskou (flexkou) s diamantovým kotoučem nebo stojanovou řezačkou kamene. Díky možnosti nastavení řezu pod úhlem je řezačka kamene pro tuto práci vhodnější. Velkou výhodou řezačky kamene je také nižší prašnost při řezání.

řezačkyPříklad výroby rohového prvku si předvedeme na modulovém obkladovém kameni. Stejným způsobem můžeme postupovat při výrobě rohových prvků u všech obkladových kamenů.

moduly

Jednotlivé moduly, ze kterých chceme vyrobit rohové prvky, nejprve podélně rozřízneme a následně na nich provedeme řez pod úhlem 45 stupňů. Pro snadnější pochopení vysvětlení přípravy rohových prvků si nejprve ukážeme systém pokládky modulových obkladů. Na obrázku níže, jde vidět, že každá řada modulů je trochu poposunuta proti ostatním řadám. Tímto docílíme toho, že jednotlivé moduly ve větší ploše nejdou takřka vidět.

moduly ikona_1

Z obrázku je patrné, že zeleně označené rohové prvky mají různé délky. To znamená, že každý plošný díl, ze kterého vyrábíme rohový prvek, budeme řezat na jiném místě. Obrázek níže ukazuje jednotlivé moduly a zelená čára ukazuje místa řezu.

 moduly řezy

Na řezaných stranách modulů musíme následně udělat řez pod 45 stupni. Na obrázku níže je vyobrazen řez pod 45 stupni při pohledu shora. Nejprve byl modul rozřezán napříč a následně byl na každé části zhotoven další řez.

modul rozřízlý

V této fázi je již rohový prvek hotový a můžeme jej nalepit na připravený podklad. 

modul zahnutý